Colloidal system

Colloidal system Colloidal system – Pojęcie i klasyfikacja koloidów

Colloidal system czyli układ koloidalny to stan skupienia materii, którego składniki nie są ze sobą zmieszane cząsteczkowo choć wyglądem przypomina układy jednorodne. Składa się z fazy ciągłej (ośrodka dyspersyjnego) i fazy rozproszonej. Cząsteczki fazy rozproszonej mają co najmniej jeden wymiar z zakresu od 1 do 500 nm. Układy koloidalne dzielimy na monodyspersyjne i polidyspersyjnym w zależności od tego czy cząstki fazy rozproszonej mają jednakową czy różną wielkość.

Właściwości układów koloidalnych

Najbardziej charakterystyczną cechą układu koloidalnego jest ciągły ruch fazy rozproszonej zwany ruchami Browna. Kolejną cechą jest występowanie efektu Tyndalla, który wykorzystany został w konstrukcji ultramikroskopu pozwalającego na liczenie cząsteczek, obserwacja ruchów Browna czy pomiar szybkości koagulacji. Efekt ten polega na uginaniu się wiązki światła przechodzącej przez roztwór koloidalny. Efektem odwrotnym jest absorpcja światła przez cząsteczki koloidalne, pozwala to na oznaczanie stężenia fazy rozproszonej i na śledzenie przebiegu koagulacji. Na skutek absorbcji jonów elektrolitu przez cząstki koloidalne na ich powierzchni tworzy się podwójna warstwa elektryczna. Dzięki temu cząstka może być naładowana albo ujemnie albo dodatnio w zależności od środowiska w którym się znajduje.

Metody otrzymywania koloidów

Koloidy mogą być otrzymane za pomocą dyspersji, które polegają na rozdrabnianiu cząsteczek przekraczających 500 nm.  W tym celu wykorzystać można takie metody jak rozdrabnianie mechaniczne, metoda Brediga, peptyzacja, rozpylanie za pomocą ultradźwięków lub termicznie. Metodą odwrotną jest kondensacja. Polega na łączeniu cząsteczek lub jonów w większe zespoły tak by ich wymiar osiągnął wymiary charakterystyczne dla cząsteczek koloidalnych. Wykorzystuje się min.: zmniejszenie rozpuszczalności, redukcję, metoda zarodnikową, utlenianie oraz polimeryzację.

Przykład analizatora potencjału zeta z oferty firmy PIK INSTRUMENTS:

Vasco
Vasco flex
Wallis

Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie Cookies. wiecej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close