Pomiar wielkości cząstek (nanocząstek)

Pomiar wielkości cząstek (nanocząstek)

Pomiar wielkości cząstek

Wielkość cząstek ma istotny wpływ na ich właściwości fizykochemiczne i odbiega od właściwości materiałów o większych rozmiarach. Przyczyną tego jest przede wszystkim zmiana stosunku powierzchni do objętości. Ponadto związane jest to z różną gęstością, porowatością, obecnością defektów sieci krystalicznej czy utleniania cząstek.

Technologie pomiaru wielkości cząstek i nanocząstek

Do pomiaru wielkości cząstek i nanocząstek wykorzystuje się bardzo zróżnicowane metody oraz urządzenia. Poszukiwanie coraz doskonalszych metod pomiarowych wielkości cząstek. Postęp w tej dziedzinie nauki polega głównie na udoskonalaniu istniejących już metod. Modyfikacji podlegają głównie zmniejszenie generowanego błędu pomiarowego, czas trwania analizy czy ogólny koszt analiz.

Pomiar wielkości cząstek (nanocząstek)Metody pomiaru wielkości cząstek/nanocząstek

Metody wykorzystywane do pomiaru wielkości cząstek i nanocząstek to:

 • Przesiewanie na sucho, na mokro, z wspomaganiem pneumatycznym
 • Metody sedymentacyjne
 • Metody mikroskopowe z wykorzystaniem mikroskopu optycznego i skaningowego
 • Metody wirówkowe
 • Metody pneumatyczne
 • Metoda konduktometryczna
 • Metody dyfraktometryczne (statycznego rozpraszania światła lasera)
 • Metody dynamicznego rozpraszania światła laserowego
 • Metody pochłaniania promieniowania podczerwonego
 • Metoda skaningowej mikroskopii laserowej
 • Metoda rotującego laserowego strumienia świetlnego
 • Metoda spektroskopii ultradźwiękowej
 • Metody wykorzystujące frakcjonowanie (hydrodynamicznego rozdziału kapilarnego, elektroforezy kapilarnej i rozdziału ziaren podczas przepływu w polu sił.
 • Metody kombinowane (np. połączenie sedymentacji w polu sił grawitacyjnych z sedymentacją w polu sił odśrodkowych)

Przykład analizatora potencjału zeta z oferty firmy PIK INSTRUMENTS:

Vasco
Vasco flex

Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie Cookies. wiecej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close