Zeta potential determination

Zeta potential Zeta potential (czyli potencjał Zeta) jest to zjawisko występujące na styku ciała stałego i cieczy. Wynika z oddziaływania elektrostatycznego między cząstkami, które mają zdolność przemieszczania się względem siebie. W zależności od sposobu wytwarzania tego ruchu wyróżnia się cztery zjawiska elektrokinetyczne: potencjał przepływowy, potencjał sedymentacyjny (efekt Dorna), elektroforeza oraz elektroosmoza. Potencjał Zeta powiązany jest…

Particle size analysis

Particle size analysis Particle size analysis (czyli pomiar wielkości cząstek)  zależy od właściwości badanej cząstki –  ich objętości, gęstości oraz kształtu. Współczesne urządzenia laboratoryjne pozwalają na pomiar wielkości cząstek o wymiarach nanometrycznych. Wielkość cząstek – pomiar Wielkość cząstek ma bezpośredni wpływ na ich cechy fizykochemiczne i odbiega od cech cząstek o większych lub mniejszych rozmiarach.…

Rozkład wielkości nanocząstek

Charakterystyka nanocząstek Nanocząstkami nazywamy fizyczne i biologiczne struktury których co najmniej jeden wymiar jest mniejszy niż 100 nm. Ich wielkość ma istotny wpływ na takie własności jak  powierzchnia właściwa, reaktywność chemiczna, właściwości optyczne, elektryczne i magnetyczne. Rozdrobnienie materii wpływa na zwiększenie dostępności substancji bioaktywnych. Nanocząsteczki uzyskuje się metodami rozdrabniania lub agregowania innych struktur. Rozkład wielkości…

Potencjał elektrokinetyczny

Potencjał elektrokinetyczny – definicja Potencjał elektrokinetyczny (ang. electrokinetic potential) jest potencjałem elektrycznym występującym na granicy fazy stałej i ruchomej. Powstaje w wyniku gromadzenia się jonów elektrolitu z roztworu. Powłoka adsorpcyjna (wewnętrzna) powstaje poprzez gromadzenie się jonów na powierzchni fazy stałej, nadając cząstkom koloidalnym ładunek elektryczny. Natomiast powłoka rozmyta (zewnętrzna) tworzy się na skutek przyciągania elektrostatycznego…

Pomiar średniej wielkości cząstek

Pomiar średniej wielkości cząstek Pomiar średniej wielkości cząstek jest tym trudniejszy im mniejsze są mierzone cząstki, im jest ich więcej i im bardziej zróżnicowany mają kształt. Rozwój aparatury pomiarowej i wykorzystywanych metod pozwala na pomiar średniej wielkości cząstek o wymiarach nanometrycznych. Nie rozwiązało to jednak problemu opisu rozkładu i wielkości cząstek  używając do tego tylko…

Laserowy analizator wielkości cząstek

Laserowy analizator wielkości cząstek – charakterystyka Do analizy wielkości cząstek wykorzystuje się najczęściej Laserowy analizator wielkości cząstek ponieważ dają duże możliwości pomiarowe. Pozwala na określenie wielkości cząstek w proszkach, koloidach, emulsjach i zawiesinach z zakresu pomiarowego od 0,5 nm do 10 µm. Do pomiaru wykorzystują zjawisko rozpraszania wiązki światła laserowego, a wielkość cząstek korelowana jest…

DLS

DLS DLS (Dynamic Light Scattering) to metoda analityczna, która polega na dynamicznym rozpraszaniu światła. Pozwala na pomiar wielkości cząstek z przedziału od 0,5 nm do 10 000 nm. Wiązka lasera oddziałuje z badaną próbką powodując jej drgania i wypromieniowywanie wtórnych fal elektromagnetycznych czyli promieniowanie rozproszone.   Przyrządy pomiarowe wykorzystujące DLS W przyrządach starszego typu intensywność…

Colloidal system

Colloidal system – Pojęcie i klasyfikacja koloidów Colloidal system czyli układ koloidalny to stan skupienia materii, którego składniki nie są ze sobą zmieszane cząsteczkowo choć wyglądem przypomina układy jednorodne. Składa się z fazy ciągłej (ośrodka dyspersyjnego) i fazy rozproszonej. Cząsteczki fazy rozproszonej mają co najmniej jeden wymiar z zakresu od 1 do 500 nm. Układy…

Badanie potencjału Zeta

Potencjał Zeta Potencjałem Zeta nazywa się potencjał elektryczny, który występuje na styku fazy ruchomej i fazy stałej. Powiązany on jest ze zjawiskiem powstawania dwuwarstwowej powłoki. Ładunek elektryczny cząsteczki koloidalnej określany jest przez tworzenie się powłoki wewnętrznej na powierzchni fazy stałej. Powłoka zewnętrzna powstaje poprzez przyciąganie elektrostatyczne jonów o przeciwnym ładunku elektrycznym. Występowanie potencjału Zeta, a…

Analizator potencjału zeta

Potencjał Zeta Potencjałem Zeta (ang. Zeta potential) nazywa się potencjał elektryczny, który występuje na styku fazy ruchomej i fazy stałej. Jego wartość odzwierciedla siłę międzycząsteczkowego oddziaływania elektrostatycznego. Jest wynikiem powstawania dwuwarstwowej powłoki dookoła cząsteczki koloidalnej. Zjawiska elektrostatyczne takie jak potencjał przepływowy, potencjał sedymentacyjny, elektroforeza oraz elektroosmoza są efektem występowania potencjału Zeta. Wartość potencjału Zeta zależy…

Strona 1 z 3123

Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie Cookies. wiecej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close