Laserowy analizator wielkości cząstek

Laserowy analizator wielkości cząstek – charakterystyka Do analizy wielkości cząstek wykorzystuje się najczęściej Laserowy analizator wielkości cząstek ponieważ dają duże możliwości pomiarowe. Pozwala na określenie wielkości cząstek w proszkach, koloidach, emulsjach i zawiesinach z zakresu pomiarowego od 0,5 nm do 10 µm. Do pomiaru wykorzystują zjawisko rozpraszania wiązki światła laserowego, a wielkość cząstek korelowana jest…

DLS

DLS DLS (Dynamic Light Scattering) to metoda analityczna, która polega na dynamicznym rozpraszaniu światła. Pozwala na pomiar wielkości cząstek z przedziału od 0,5 nm do 10 000 nm. Wiązka lasera oddziałuje z badaną próbką powodując jej drgania i wypromieniowywanie wtórnych fal elektromagnetycznych czyli promieniowanie rozproszone.   Przyrządy pomiarowe wykorzystujące DLS W przyrządach starszego typu intensywność…

Colloidal system

Colloidal system – Pojęcie i klasyfikacja koloidów Colloidal system czyli układ koloidalny to stan skupienia materii, którego składniki nie są ze sobą zmieszane cząsteczkowo choć wyglądem przypomina układy jednorodne. Składa się z fazy ciągłej (ośrodka dyspersyjnego) i fazy rozproszonej. Cząsteczki fazy rozproszonej mają co najmniej jeden wymiar z zakresu od 1 do 500 nm. Układy…

Badanie potencjału Zeta

Potencjał Zeta Potencjałem Zeta nazywa się potencjał elektryczny, który występuje na styku fazy ruchomej i fazy stałej. Powiązany on jest ze zjawiskiem powstawania dwuwarstwowej powłoki. Ładunek elektryczny cząsteczki koloidalnej określany jest przez tworzenie się powłoki wewnętrznej na powierzchni fazy stałej. Powłoka zewnętrzna powstaje poprzez przyciąganie elektrostatyczne jonów o przeciwnym ładunku elektrycznym. Występowanie potencjału Zeta, a…

Analizator potencjału zeta

Potencjał Zeta Potencjałem Zeta (ang. Zeta potential) nazywa się potencjał elektryczny, który występuje na styku fazy ruchomej i fazy stałej. Jego wartość odzwierciedla siłę międzycząsteczkowego oddziaływania elektrostatycznego. Jest wynikiem powstawania dwuwarstwowej powłoki dookoła cząsteczki koloidalnej. Zjawiska elektrostatyczne takie jak potencjał przepływowy, potencjał sedymentacyjny, elektroforeza oraz elektroosmoza są efektem występowania potencjału Zeta. Wartość potencjału Zeta zależy…

Analizator cząstek

Analizator cząstek Charakterystyka cząstek pozwala na określenie ich niektórych właściwości fizykochemicznych. Analiza cząstek dostarcza wielu przydatnych informacji na temat ich kształtu, jednorodności, stężenia czy wielkości. Niezwykle istotne jest aby urządzenia badawcze służące do analizy cząstek były zaawansowane technologicznie i pozwalały na dokonywanie pomiarów nawet bardzo małych cząstek. Wymagania stawiane analizatorom cząstek Analizator cząstek, który może…

Potencjał Dzeta

Potencjał Dzeta – charakterystyka Potencjał Dzeta – potencjał na powierzchni ciała stałego, powstający w wyniku zetknięcia z roztworem elektrolitu. Potencjał Dzeta powstaje na styku ciał, czyli w miejscu „spotkania” jonów fazy stałej z jonami fazy płynnej. „Dzeta” jest tak naprawdę miarą oddziaływania elektrostatycznego między cząstkami, które są zdolne do przemieszczania się względem siebie. Wartość potencjału…

Miernik potencjału Dzeta

Co oznacza pojęcie „Potencjał Dzeta”? Potencjał Dzeta to zjawisko zachodzące w miejscu styku dwóch cząstek – ciała stałego oraz roztworu.  Na wartość potencjału Zeta wpływ mają: cechy powierzchni cząsteczki cechy powierzchni medium, zawartość jonów wodorowych w roztworze pH roztworu. Efektem występowania potencjału Dzeta są inne zjawiska, m.in potencjał przepływowy, elektroosmoza, elektroforeza czy potencjał sedymentacyjny. Potencjał…

Badanie potencjału Dzeta

Wyróżniamy dwie powszechnie stosowane metody badania potencjału Dzeta: Badanie  potencjału Dzeta z zastosowaniem Laserowego efektu Dopplera podczas Elektroforezy Badanie potencjału Dzeta w tej metodzie polega na poddaniu próbki procesowi elektroforezy, poprzez przepuszczenie wiązki lasera przez próbkę umieszczoną w tzw. celce kapilarnej. Mieszanie optyczne lub interferometryczne umożliwia zmianę częstotliwości wiązki. Dzięki zastosowaniu dwóch różnych wiązek laserowych…

Analizator potencjału Dzeta

Analizator potencjału Dzeta WALLIS Analizator potencjału Dzeta WALLIS to specjalistyczne urządzenie służące do wyznaczania potencjału dzeta w roztworach nano oraz mikrocząstek. Działanie Analizatora oparte jest o najnowocześniejszą metodę laserowego efektu Dopplera podczas elektroforezy – dzięki temu WALLIS oferuje większą rozdzielczość pomiaru niż inne urządzenia wykorzystujące klasyczne metody. Specjalnie wyprofilowana konstrukcja celki pomiarowej umożliwia wygodne i…

Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie Cookies. wiecej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close