Analizator cząstek

Analizator cząstek

Analizator cząstek

Charakterystyka cząstek pozwala na określenie ich niektórych właściwości fizykochemicznych. Analiza cząstek dostarcza wielu przydatnych informacji na temat ich kształtu, jednorodności, stężenia czy wielkości. Niezwykle istotne jest, aby urządzenia badawcze były zaawansowane technologicznie i pozwalały na dokonywanie pomiarów nawet bardzo małych cząstek.

Wymagania stawiane analizatorom cząstek

Analizator cząstek, który może być powszechnie wykorzystywany w różnego rodzaju laboratoriach, powinien pozwalać na badanie zróżnicowanej materii. Pomiary nim wykonywane powinny generować jak najmniejszy błąd pomiarowy, a pomiar powinien być powtarzalny i wiarygodny. Dużym ułatwieniem dla wykonującego analizy jest zautomatyzowanie pomiaru.

Analizator cząstekRodzaje analizatorów cząstek

W zależności od badanej cechy i rodzaju cząstek analizatory wykorzystują różne zjawiska fizyczne. Charakterystyki cząstek dokonywać można za pomocą mikroskopii. Powszechnie wykorzystuje się transmisyjny mikroskop elektronowy (ang. transmission electron microscope, TEM), skaningowy mikroskop elektronowy (ang. scanning electron microscope, SEM) czy mikroskop sił atomowych (ang. atomic force microscope, AFM). Do analizy substancji krystalicznych wykorzystywane są dyfraktometry. W zależności od rodzaju promieniowania wyróżnia się dyfraktometrię rentgenowską (ang. X-Ray diffraction, XRD), dyfraktometrię elektronową (ang. electron diffraction) lub dyfraktometrię neutronową (ang. neutron diffraction).  Dyfraktometria polega na analizie ugięcia wiązek promieniowania. Do analizy wielkości cząstek wykorzystywane jest zjawisko dynamicznego rozpraszania światła (ang. dynamic light scattering, DLS). Wielkość cząsteczek skorelowana jest z ich zdolnością rozpraszania światła lasera.

Przykład analizatora potencjału zeta z oferty firmy PIK INSTRUMENTS:

Vasco

Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie Cookies. wiecej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close