Analizator Nanocząsteczek

Analizator Nanocząsteczek VascoAnalizator nanocząsteczek – co to jest?

Analizator nanocząsteczek to urządzenie, dzięki któremu jesteśmy w stanie określać właściwości cząsteczek, np. ich wielkości możemy oszacować w zakresie od 0,5 nm do 10 µm. Pomiar opiera się na rozpraszaniu światła lasera przez poruszające się cząsteczki, gdzie wykorzystywana jest zależność między wielkością cząstki i jej prędkością (małe cząstki poruszają się szybciej).

Precyzja pomiaru jest zależna głównie od jakości próbki – jej stężenia, jednorodności oraz zdolności do rozpraszania światła. Analizatory nanocząsteczek pozwalają na dokonanie pomiaru w zawiesinach, koloidach, emulsjach czy suchych proszkach. Urządzenia te często używane są do kontroli jakości w laboratoriach oraz działach badawczo – rozwojowych.

Analizator nanocząsteczek – zasada działania

W analizatorze nanocząsteczek pomiar możliwy jest dzięki wykorzystaniu techniki DLS (ang. dynamic light scattering) i poprzez analizę procesu tzw. fluktuacji rozpraszanego światła laserowego. Próbka oświetlana jest za pomocą lasera, które po przejściu przez próbkę zostaje rozproszone, przechodzi przez szczelinę i pada na detektor (fotodioda lawinowa). Korelator zamienia intensywność światła, zamienianą z kolei na funkcję korelacji, która wykorzystywana jest do obliczenia wielkości nanocząsteczek.

Analizator Nanocząsteczek Vasco FlexCzym są nanocząsteczki?

Nanocząsteczki to struktury o określonej wielkości, w której co najmniej jeden wymiar nie przekracza 100 nanometrów. Diagnozowanie właściwości nanostruktur jest trudne i wymaga właściwego wyboru narzędzi pozwalających na dokonanie pomiaru – musimy zachowywać stale czujność, gdyż  progres w dziedzinie nanotechnologii niesie ze sobą zarówno tak samo wiele możliwości rozwoju jak i nieznanych dotąd zagrożeń.

Przykład analizatora potencjału zeta z oferty firmy PIK INSTRUMENTS:

Vasco

Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie Cookies. wiecej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close