Analizator potencjału zeta


Miernik potencjału Dzeta, Analizator potencjału zetaPotencjał Zeta

Potencjałem Zeta (ang. Zeta potential) nazywa się potencjał elektryczny, który występuje na styku fazy ruchomej i fazy stałej. Jego wartość odzwierciedla siłę międzycząsteczkowego oddziaływania elektrostatycznego. Jest wynikiem powstawania dwuwarstwowej powłoki dookoła cząsteczki koloidalnej. Zjawiska elektrostatyczne takie jak potencjał przepływowy, potencjał sedymentacyjny, elektroforeza oraz elektroosmoza są efektem występowania potencjału Zeta. Wartość potencjału Zeta zależy od zawartości jonów wodorowych i ich wartościowości oraz od pH roztworu.


Techniki badawcze potencjału Zeta

Analizator do oznaczenia potencjału Zeta (ang. Zeta potential determination) wykorzystuje laserowy efekt Dopplera podczas elektroforezy (ang. laser Doppler electrophoresis). Laserowy efekt Dopplera podczas elektroforezy polega na rejestrowaniu zmiany częstotliwości światła lasera po przejściu przez materię w porównaniu do wiązki koherentnej. W tej metodzie dzięki rozpraszaniu wiązki lasera analizowana jest prędkość poruszających się cząsteczek. Potencjał Zeta wyliczany jest na podstawie równania Henry’ego.


Analizator potencjału zetaAnalizator potencjału zeta – budowa

Analizator potencjału Zeta zbudowany jest z celki kapilarnej, w której umieszczana jest badana próbka. Celka pomiarowa umieszczana jest pomiędzy dwoma przeciwnie naładowanymi elektrodami. Poprzez ustawienie określonego napięcia cząsteczki wprawiane są w ruch. Niezwykle istotną częścią analizatora potencjału Zeta jest źródło spolaryzowanego światła lasera, który emituje dwie koherentne wiązki. Wiązki te padają na detektor, a ich sygnał jest porównywany i przetwarzany w celu obliczenia potencjału Zeta.

Przykład analizatora potencjału zeta z oferty firmy PIK INSTRUMENTS:

Wallis

Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie Cookies. wiecej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close