Analizator Wielkości Nanocząstek

Pomiar średniej wielkości cząstek, Analizator Wielkości NanocząstekNanocząstki

Nanocząstki to struktury, których co najmniej jeden wymiar nie przekracza 100 nanometrów. Nanocząsteczki mają inne właściwości fizykochemiczne niż te same struktury występujące w skali makroskopowej. Wykorzystywane mogą być w medycynie, mechanice, elektronice oraz kosmetyce. Rozwój nanotechnologii niesie ze sobą zarówno szerokie spektrum możliwości jak i nieznane dotąd zagrożenie, dlatego tak ważne jest ich poznanie. Badanie właściwości nanostruktur jest trudne i wymaga właściwego wyboru aparatury pozwalającej na dokonanie pomiaru. Wykorzystywane są do tego między innymi analizatory wielkości cząstek.

Analizator wielkości nanocząstek – charakterystyka

Analizator wielkości nanocząstek to narzędzie służące do określania fizycznych własności nanocząstek. Pomiar opiera się na rozpraszaniu światła lasera przez poruszające się cząsteczki. Wykorzystywana jest zależność między wielkością cząstki i jej prędkością zgodnie z zasadą, że małe cząstki poruszają się szybciej, a duże wolniej. Pozwala na określenie wielkości cząstek w zakresie od 0,5 nm do 10 µm. Dokładność pomiaru zależy od właściwości próbki takich jak stężenie, jednorodność oraz zdolność rozpraszania światła. Urządzenia te pozwalają na dokonanie pomiaru w suchych proszkach, koloidach, emulsjach oraz zawiesinach. Mogą być wykorzystywane w laboratoriach   kontroli   jakości   i   działach badawczo – rozwojowych.

Analizator Wielkości NanocząstekAnalizator wielkości nanocząstek – zasada pomiaru

W analizatorze wielkości cząstek pomiar dokonywany jest dzięki wykorzystaniu techniki dynamicznego rozpraszania światła (ang. dynamic light scattering, DLS) poprzez analizę fluktuacji rozpraszanego światła laserowego. Próbka, w której cząsteczki pozostają w ciągłym ruchu na skutek ruchów Brown’a, oświetlana jest za pomocą lasera. Światło lasera po przejściu przez próbkę zostaje rozproszone, a następnie przechodzi przez szczelinę i pada na detektor, którym jest fotodioda lawinowa. Korelator zamienia intensywność rozpraszanego światła zamieniana na funkcję korelacji, która wykorzystywana jest do obliczenia wielkości cząstek.

Przykład analizatora potencjału zeta z oferty firmy PIK INSTRUMENTS:

Vasco

Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie Cookies. wiecej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close