Badanie potencjału Dzeta

Wyróżniamy dwie powszechnie stosowane metody badania potencjału Dzeta:

Badanie potencjału DzetaBadanie potencjału Dzeta z zastosowaniem laserowego efektu Dopplera podczas elektroforezy

Badanie potencjału Dzeta tą metodą polega na przeprowadzeniu procesu elektroforezy poprzez przepuszczenie przez próbkę, umieszczoną w tzw. celce kapilarnej, wiązki lasera. Mieszanie optyczne lub interferometryczne umożliwia zmianę częstotliwości wiązki. Dzięki zastosowaniu dwóch różnych wiązek laserowych o jednorodnym pochodzeniu, mających do „przebycia” ten sam dystans, możemy dokonać wiarygodnego pomiaru. Jedna wiązka przechodzi przez badany materiał i ulega rozproszeniu. Dlatego nazywana jest wiązką rozproszoną. Druga wiązka to tzw. wiązka odniesienia. Przebiega w sąsiedztwie próbki i stanowi punkt odniesienia. Złączenie obu wiązek powoduje zmianę intensywności światła. Pulsujące światło z obu źródeł pada na detektor, który jest odpowiedzialny za ostateczną analizę.

Badanie potencjału Dzeta z zastosowaniem elektroforetycznego rozpraszania światła

Drugą powszechnie stosowaną metodą, stosowaną do cieczy zawierających „zawieszone” naładowane cząsteczki, jest przykładanie pola elektrycznego. Pod jego wpływem cząsteczki, zgodnie z zasadami przyciągania, wprawiane są w ruch.

Potencjał Dzeta w tej metodzie wyliczany jest na podstawie równania Henry’ego.

Badanie potencjału DzetaCzym jest Potencjał Dzeta?

Potencjał Dzeta to potencjał elektryczny, zachodzący na styku dwóch faz cząsteczki – adsorpcyjnej i dyfuzyjnej. Cząsteczki koloidalne znajdujące się w roztworze są naładowane elektrycznie – powstawanie ładunku przekłada się na dostarczanie jonów w okolicznych sektorach, powodując zwiększone zagęszczenie jonów o ładunku przeciwnym. Cząsteczka rozproszona w roztworze otoczona przez jony naładowane przeciwnie tworzy tzw. „warstwę nieruchomą”. Natomiast na zewnątrz powstaje chmura zróżnicowanych kompozycji jonów o przeciwnej polaryzacji.

Przykład analizatora potencjału zeta z oferty firmy PIK INSTRUMENTS:

Wallis

Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie Cookies. wiecej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close