Charakterystyka proszków

Charakterystyka proszkówCharakterystyka proszków

Przy określaniu charakterystyki proszków określa się najczęściej ich kształt i wielkość, strukturę wewnętrzną, powierzchnię właściwą, a także własności chemiczne, technologiczne oraz fizyczne. Fizyczne to m.in. gęstość oraz temperatura topnienia, chemiczne – stopień utlenienia, toksyczność, wilgotność, piroforyczność oraz palność, technologiczne natomiast to sypkość oraz gęstość nasypowa.

Metody wytwarzania proszków (charakterystyka)

Powszechnie wykorzystywanych jest kilka metod wytwarzania proszków. Metody te dzieli się, ze względu na rodzaj zastosowanego czynnika, na mechaniczne i fizykochemiczne. W zależności od fazy, z jakiej otrzymywany jest proszek, metody mechaniczne dzieli się na wytwarzanie z ciał stałych lub z płynów. Fizykochemiczne metody dzieli się na metody kondensacji z fazy gazowej, redukowania związków, elektrolizy roztworów, rozkładu karbonylków oraz syntezy z roztworów.

Charakterystyka proszkówMetody badania własności proszków

Charakterystyczny dla proszków kształt cząstek wyznaczać można subiektywną metodą opisową albo matematyczną (obiektywną) metodą Hausnera lub Fouriera. Wielkość cząstek proszku wyznaczać można przy pomocy analizy sitowej, sedymentacyjnej oraz wykorzystując np. metody dyfrakcyjne lub przepływ prądu. Powierzchnia właściwa cząsteczek proszku jest ilorazem powierzchni zewnętrznej cząstek proszku i ich objętości lub masy. Powierzchnię właściwą wyznacza się metodami mikroskopowymi. Pomiarów gęstości proszków wykonuje się metodami piknometrycznymi. Gęstość cząstek zazwyczaj odbiega od gęstości metali, z którego proszek został wykonany. Związane jest to z porowatością zamkniętą cząstek, obecnością defektów sieci krystalicznej, utleniania zewnętrznego i wewnętrznego oraz występowania domieszek i zanieczyszczeń. Temperatura topnienia metalu w postaci charakterystycznego proszku jest niższa niż  materiału litego.

Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie Cookies. wiecej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close