Układ koloidalny (ang. colloidal system)

Colloidal system Układ koloidalny (ang. colloidal system) – Pojęcie i klasyfikacja koloidów

Colloidal system, czyli układ koloidalny, to stan skupienia materii, którego składniki nie są ze sobą zmieszane cząsteczkowo, choć wyglądem przypomina układy jednorodne. Składa się z fazy ciągłej (ośrodka dyspersyjnego) i fazy rozproszonej. Cząsteczki fazy rozproszonej mają co najmniej jeden wymiar z zakresu od 1 do 500 nm. Układy koloidalne dzielimy na monodyspersyjne i polidyspersyjne w zależności od tego, czy cząstki fazy rozproszonej mają jednakową czy różną wielkość.

Właściwości układów koloidalnych

Najbardziej charakterystyczną cechą układu koloidalnego jest ciągły ruch fazy rozproszonej zwany ruchami Browna. Kolejną cechą jest występowanie efektu Tyndalla, który wykorzystany został w konstrukcji ultramikroskopu pozwalającego na liczenie cząsteczek, obserwację ruchów Browna czy pomiar szybkości koagulacji. Efekt ten polega na uginaniu się wiązki światła przechodzącej przez roztwór koloidalny. Efektem odwrotnym jest absorpcja światła przez cząsteczki koloidalne. Znajomość tych zjawisk pozwala na oznaczanie stężenia fazy rozproszonej i na śledzenie przebiegu koagulacji. W wyniku absorbcji jonów elektrolitu przez cząstki koloidalne, na ich powierzchni tworzy się podwójna warstwa elektryczna. Dzięki temu cząstka może być naładowana ujemnie lub dodatnio, w zależności od środowiska, w którym się znajduje.

Metody otrzymywania koloidów

Koloidy mogą być otrzymane za pomocą dyspersji polegającej na rozdrabnianiu cząsteczek przekraczających 500 nm.  W tym celu wykorzystać można takie metody jak rozdrabnianie mechaniczne, metodę Brediga, peptyzację, rozpylanie za pomocą ultradźwięków lub termiczne. Metodą odwrotną jest kondensacja. Polega na łączeniu cząsteczek lub jonów w większe zespoły tak, by ich wymiar osiągnął wymiary charakterystyczne dla cząsteczek koloidalnych. Wykorzystuje się do tego m.in.: zmniejszenie rozpuszczalności, redukcję, metodę zarodnikową, utlenianie oraz polimeryzację.

Przykład analizatora potencjału zeta z oferty firmy PIK INSTRUMENTS:

Vasco
Wallis

Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie Cookies. wiecej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close