DLS

DLS

DLS (Dynamic Light Scattering) to metoda analityczna, która polega na dynamicznym rozpraszaniu światła. Pozwala na pomiar wielkości cząstek z przedziału od 0,5 nm do 10 000 nm. Wiązka lasera oddziałuje z badaną próbką powodując jej drgania i wypromieniowywanie wtórnych fal elektromagnetycznych, czyli promieniowanie rozproszone. 

DLSPrzyrządy pomiarowe wykorzystujące DLS

W przyrządach starszego typu intensywność rozpraszania światła mierzona była na powierzchni cząstek. Analizę wykonywano na podstawie teorii rozpraszania światła Fraunhofera. Jej głównym założeniem jest to, że cząstki różnych rozmiarów rozpraszają światło równomiernie, a średnica cząstki jest znacznie większa niż długość fali światła lasera. Jednak dla niektórych materiałów te założenia są fałszywe. Generowało to błędy pomiarowe dochodzące nawet do 30%. Nowoczesne przyrządy pomiarowe wykorzystują teorię Mie/Rayleigh’a. Głównymi założeniami tej teorii jest przestrzenność, możliwość absorbowania światła oraz neutralność elektryczna cząstek. Umożliwia to zastosowanie równania Maxwella, które uwzględnia wzajemne oddziaływanie fali świetlnej z materią. Ponadto pozwala na wyznaczenie maksymalnej i minimalnej wartości intensywności rozpraszania światła, co jest niezwykle istotne w przypadku, gdy średnica cząstki zbliżona jest do długości fali zastosowanego światła.

DLSPomiar wielkości cząstek z wykorzystaniem DLS

Przeprowadzenie pomiaru wymaga znajomości współczynników załamania ośrodka oraz lepkości dynamicznej badanego układu w określonej temperaturze. Pomiary nie powodują zniszczenia ani zmian strukturalnych próbki. Rozkład objętościowy cząstek mierzony jest bezpośrednio i odpowiada rozkładowi masowemu, jeżeli zachowana jest stała gęstości cząstek.

Zastosowanie DLS

DLS umożliwia pomiar wielkości nanocząstek i badanie procesów zachodzących w czasie. Może być wykorzystywane do analizy kształtu oraz właściwości optycznych cząstek. Najbardziej powszechnym zastosowaniem jest pomiar wielkości cząstek w fazie ciekłej, jednak z powodzeniem stosuje się ją także do aerozoli i proszków.

Przykład analizatora potencjału zeta z oferty firmy PIK INSTRUMENTS:

Vasco

Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie Cookies. wiecej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close