Dynamiczne rozproszenie światła (ang. dynamic light scattering)

Dynamiczne Rozproszenie ŚwiatłaDynamic light scattering (ang.), czyli dynamiczne rozproszenie światła

Technika analityczna DLS (ang. dynamic light scattering) pozwala na pomiar wielkości oraz określenie dyspersyjności cząstek – w naszym języku nazywany dynamicznym rozpraszaniem światła lub korelacyjną spektroskopią fotonów (ang. photon correlation spectroscopy, PCS). Technika dynamic light scattering dla możliwości pomiarów wykorzystuje oddziaływanie wiązki światła laserowego z materią. Światło lasera skierowane na próbkę ulega rozproszeniu, co jest jednoznaczne ze zmianą kierunku rozchodzenia się promieni. Im mniejsze cząsteczki, tym rozproszenie światła jest bardziej jednorodne.

Fizyczne podstawy zjawiska dynamicznego rozpraszania światła

Dynamiczne rozpraszanie światła jest metodą pomiaru ruchów Browna. W czasie procesu mierzone jest natężenie światła odbijanego przez ogarnięte chaotycznym ruchem cząstki materii. Padająca na próbkę wiązka światła powoduje ich drgania i wypromieniowanie wtórnych fal elektromagnetycznych. Wyróżniamy dwa typy rozproszenia światła – sprężyste, gdy nie następuje zmiana energii światła oraz niesprężyste, kiedy energia światła ulega zmianie. Zjawisko dynamicznego rozpraszania światła powiązane jest również z innymi procesami, takimi jak dyfrakcja, dyspersja czy interferencja.

Dynamiczne rozpraszanie światła – zastosowania

Technika analityczna DLS daje możliwość pomiaru wielkości nanocząstek oraz badania procesów zachodzących w czasie. W dzisiejszych czasach znajduje zastosowanie w różnych sektorach – w technikach teledetekcyjnych jaki i realistycznym opisie powierzchni w przypadku grafiki komputerowej. Jednak chyba najbardziej powszechnym zastosowaniem jest właśnie pomiar wielkości cząstek – stosowany w optyce polimerów oraz mikrofizyce chmur (do określenia wielkości kropli).

Przykład analizatora potencjału zeta z oferty firmy PIK INSTRUMENTS:

Vasco

Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie Cookies. wiecej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close