Dynamiczne rozpraszanie światła

Dynamiczne rozpraszanie światłaDynamiczne rozpraszanie światła – charakterystyka

Technika analityczna pozwalająca na określenie dyspersyjności oraz pomiar wielkości cząstek nazywamy dynamicznym rozpraszaniem światła (ang. dynamic light scattering, DLS) lub korelacyjną spektroskopią fotonów (ang. photon correlation spectroscopy, PCS). Technika ta do pomiarów wykorzystuje oddziaływanie wiązki światła laserowego z materią. Wiązka lasera padająca na próbkę ulega rozproszeniu, czyli zmianie kierunku rozchodzenia się światła. Rozproszenie światła jest bardziej jednorodne, jeśli w próbce występują mniejsze cząsteczki.

Fizyczne podstawy dynamicznego rozpraszania światła

Zjawisko dynamicznego rozpraszania światła jest metodą pomiaru ruchów Browna cząstek materii. Mierzone jest natężenie światła odbijanego przez próbkę i związane jest z falową naturą  światła. Wiązka światła oddziałując z próbką powoduje drgania i promieniowanie rozproszone, czyli wypromieniowanie wtórnych fal elektromagnetycznych. Wyróżnia się sprężyste rozproszenie światła, w wyniku którego nie następuje zmiana energii światła oraz niesprężyste, podczas którego energia światła ulega zmianie. Zjawisko rozpraszania światła powiązane jest również z dyspersją, interferencją i dyfrakcją.

Zastosowanie dynamicznego rozpraszania światła

Dynamiczne rozpraszanie światła umożliwia pomiar wielkości nanocząstek i badanie procesów zachodzących w czasie. Znajduje zastosowanie w technikach teledetekcyjnych oraz w realistycznym opisie powierzchni w grafice komputerowej. Jednym z bardziej powszechnych zastosowań jest pomiar wielkości cząstek. Wykorzystywany jest w optyce polimerów oraz mikrofizyce chmur do określenia wielkości kropli. W cytometrii przepływowej dynamiczne rozpraszania światła wykorzystywane jest do analizy wielkości i kształtu oraz właściwości optycznych cząstek.

Przykład analizatora potencjału zeta z oferty firmy PIK INSTRUMENTS:

Vasco

Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie Cookies. wiecej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close