Laserowy analizator wielkości cząstek

Laserowy analizator wielkości cząstekLaserowy analizator wielkości cząstek – charakterystyka

Do analizy wielkości cząstek wykorzystuje się najczęściej laserowe analizatory wielkości cząstek, ponieważ dają szerokie możliwości pomiarowe. Pozwala na określenie wielkości cząstek w proszkach, koloidach, emulsjach i zawiesinach z zakresu pomiarowego od 0,5 nm do 10 µm. Do pomiaru wykorzystują zjawisko rozpraszania wiązki światła laserowego, a wielkość cząstek korelowana jest z intensywnością rozpraszanego światła w czasie. Działanie nowoczesnych analizatorów laserowych uwzględnia oddziaływanie fali świetlnej z badaną próbką i pozwala na wyznaczenie maksymalnej i minimalnej wartości intensywności rozpraszania światła.

Zasada działania laserowego analizatora wielkości cząstek

W laserowym analizatorze wielkości cząstek pomiar dokonywany jest dzięki zastosowaniu techniki dynamicznego rozpraszania światła (z ang. Dynamic Light Scattering – DLS). Światło lasera po przejściu przez próbkę powoduje jej drgania i rozproszenie (wypromieniowywanie) wtórnych fal elektromagnetycznych. Analizowana jest zatem fluktuacja rozpraszanego światła laserowego.

Laserowy analizator wielkości cząstekPrzeprowadzenie pomiaru w laserowym analizatorze wielkości cząstek

Niezwykle istotne jest aby przed wykonaniem pomiaru odpowiednio przygotować próbkę. Na dokładność pomiaru wpływ ma jej stężenie, jednorodność oraz zdolność rozpraszania światła. Należy przeanalizować przewidywaną wielkość cząstek i ich stężenie, ponieważ każda próbka ma optymalny do pomiaru zakres stężenia. Przy zbyt niskiej wartości stężenia ilość rozproszonego światła może być niewystarczająca do przeprowadzenia pomiaru, natomiast przy zbyt wysokiej pojawia się zjawisko wielokrotnego rozpraszania światła. Ponadto należy określić współczynnik załamania ośrodka oraz lepkości dynamicznej układu w określonej temperaturze.

Przykład analizatora potencjału zeta z oferty firmy PIK INSTRUMENTS:

Vasco

Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie Cookies. wiecej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close