Magnetyczny rezonans jądrowy

Magnetyczny rezonans jądrowy

Zjawisko magnetycznego rezonansu jądrowego jest szeroko stosowane do badania struktury chemicznej związków organicznych i nieorganicznych. U podstawy tej techniki leżą właściwości magnetyczne protonów w jądrze atomów. Protony w jądrze posiadają spin, czyli wielkość charakterystyczną oznaczającą wirowanie protonu wokół własnej osi. Wirowanie naładowanego dodatnio protonu wywołuje powstanie wektora momentu magnetycznego. Podczas przyłożenia zewnętrznego pola magnetycznego wektor ustawia się równolegle do linii pola magnetycznego. Do efektu rezonansu dochodzi podczas przyłożenia impulsu fal radiowych, które indukują pole magnetyczne B1 powodujące zmianę ustawienia spinu protonu. Zanik impulsu powoduje również zanik pola magnetycznego B1 i powrót spinu protonów do stanu równowagi termodynamicznej. Powrót do stanu równowagi związany jest z charakterystycznym zanikiem napięcia na cewce częstotliwości radiowej.

Spektroskopia NMR

Zanik napięcia na cewce RF powoduje powstanie charakterystycznego sygnału, który po zastosowaniu transformacji Fouriera, daje informację w postaci pików częstotliwościowych o różnych natężeniach. W konsekwencji otrzymujemy widmo spektrometryczne informujące nas o obecności danego związku oraz o jego strukturze chemicznej. W technice spektroskopii NMR stosuje się promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu fal radiowych 60 – 900MHz. Im wyższa częstotliwość, tym bardziej możliwe jest wzbudzanie przejść pomiędzy poziomami o niskiej barierze energetycznej. Wzbudzanie przejść miedzy poziomami o niskiej barierze powoduje możliwość detekcji większej ilości związków w badanym materiale, dlatego też stale dąży się do zwiększenia częstotliwości fal elektromagnetycznych.

Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie Cookies. wiecej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close