NMR

NMR – charakterystyka

W opisie zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego (ang. nuclear magnetic resonance – NMR) wykorzystuje się własności magnetyczne jąder atomowych. Podstawowym zjawiskiem determinującym rezonans jądrowy jest spin protonowy. Spin modelowo można sobie wyobrazić jako wirowanie protonu wokół własnej osi. Proton znajdując się w jądrze zachowuje się jak bąk wirujący wokół własnej osi. Temu wirowaniu odpowiada realny, mierzalny doświadczalnie, wektor momentu pędu zwany spinem. Cząstki obdarzone spinem i ładunkiem elektrycznym różnym od zera wytwarzają wokół siebie słabe pole magnetyczne. Podczas pomiaru NMR próbkę umieszcza się w polu magnetycznym B0 następnie wprowadza się dodatkowe pole magnetyczne B1 poprzez przyłożenie krótkiego impulsu fal radiowych o charakterystycznej częstotliwości wywołując wzbudzenie protonów. Po ustaniu impulsu RF dochodzi do zaniku pola magnetycznego B1 i powrót protonów do równowagi termodynamicznej w charakterystycznym czasie relaksacji T.

Czasy relaksacji

Czasy relaksacji są to czasy, w których protony jądra atomu powracają do równowagi termodynamicznej. Podczas umieszczenia protonów w polu magnetycznym B0 protony ustawiają się równolegle do wektora momentu magnetycznego. Aby wywołać zjawisko rezonansu stosuje się impuls RF (fal radiowych) indukujący pole magnetyczne B1. Wpływ pola magnetycznego B1 powoduje zmianę położenia spinu protonów o 90° względem pola B0 . Ustanie impulsu radiowego powoduje zanik pola magnetycznego B1 i powrót protonów do równowagi termodynamicznej. Czas niezbędny do uzyskania równowagi termodynamicznej jest nazywany czasem relaksacji T. Czasy relaksacji można podzielić na dwa rodzaje – czas T1 określający powrót protonu z położenia prostopadłego do równoległego względem B0 oraz czas T2 określający ustanie precesji (drgań) w płaszczyźnie prostopadłej po ustaniu impulsu RF. Podczas pomiaru powierzchni zwilżonej cząstek w analizatorze Acorn AREA kluczowym elementem jest wyznaczenie czasu relaksacji protonów w atomach wodoru będących strukturalną częścią rozpuszczalnika otaczającego badane cząstki.

Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie Cookies. wiecej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close