Analizator potencjału Dzeta

Oznaczenie potencjału Zeta (ang. Zeta potential determination)

Analizator potencjału Dzeta, Zeta potential determinationPotencjał Zeta (ang. Zeta potential)

Potencjał Zeta (ang. Zeta potential) jest to zjawisko występujące na styku ciała stałego i cieczy. Wynika z oddziaływania elektrostatycznego między cząstkami, które mają zdolność przemieszczania się względem siebie. W zależności od sposobu wytwarzania tego ruchu wyróżnia się cztery zjawiska elektrokinetyczne: potencjał przepływowy, potencjał sedymentacyjny (efekt Dorna), elektroforeza oraz elektroosmoza. Potencjał Zeta powiązany jest z tworzeniem się dwuwarstwowej powłoki (rozmytej i adsorpcyjnej) w wyniku gromadzenia się jonów elektrolitu z roztworu. Wartość potencjału Zeta zależy od pH medium, stężenia jonów wodorowych oraz cech powierzchni cząstki.

Oznaczenie potencjału Zeta (ang. Zeta potential determination)
Badanie potencjału Dzeta, Zeta potential determination

Do oznaczenia potencjału Zeta (ang. Zeta potential determination) wykorzystuje się laserowy efekt Dopplera podczas elektroforezy (ang. Laser Doppler Electrophoresis). Laserowy efekt Dopplera podczas elektroforezy polega na rejestrowaniu zmiany częstotliwości światła lasera po przejściu przez materię w porównaniu do wiązki koherentnej. W tej metodzie dzięki rozpraszaniu wiązki lasera analizowana jest prędkość poruszających się cząsteczek. Potencjał Zeta wyliczany jest na podstawie równania Henry’ego.


Analizator potencjału Zeta (ang. Zeta potential analyzer)

Analiztory potencjału Zeta (ang. Zeta potential analyzer) są to urządzenia wykorzystywane do oznaczenia potencjału Zeta. Ze względu na szeroki zakres pomiaru, nowoczesną technologię i dokładność  najczęściej wykorzystywaną techniką jest laserowy efekt Dopplera podczas elektroforezy. Urządzenia te mogą być wyposażone w przystawki ułatwiające analizy,  takie jak automat miareczkujący.

Przykład analizatora potencjału zeta z oferty firmy PIK INSTRUMENTS:

Wallis

Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie Cookies. wiecej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close