Pomiar potencjału Dzeta

Pomiar potencjału DzetaPotencjał Dzeta – co to jest?

Potencjał występujący na powierzchni ciała stałego zanurzonego w roztworze elektrolitu. Powstaje w skutek oddziaływania elektrostatycznego między cząsteczkami, które względem siebie zmieniają swoje położenie. Wyróżniamy 4 typy zjawisk elektrokinetycznych (w zależności od sposobu generowania ruchu):

  • potencjał przepływowy,
  • elektroosmoza,
  • elektroforeza,
  • potencjał sedymentacyjny (efekt Dorna).

Pomiar potencjału Dzeta ciała jest zależny od pH roztworu, w którym jest zanurzone. Dlatego dla każdego schematu wyznacza się punkt izoelektryczny – taką wartość pH, przy której potencjał elektrokinetyczny ciała jest równy 0. Potencjał Dzeta wykorzystywany jest również do oceny stabilności dyspersji. Powszechnie stosowane są głównie dwie metody pomiaru potencjału Dzeta:

  • laserowy efekt Dopplera podczas elektroforezy (ang. laser Doppler electrophoresis, LDE)
  • elektroforetyczne rozpraszanie światła (ang. electrophoretic light scattering, ELS)

Metoda I: Pomiar potencjału Dzeta za pomocą laserowego efektu Dopplera podczas elektroforezy

Laserowy efekt Dopplera podczas elektroforezy polega na puszczeniu wiązki lasera przez próbkę umieszczoną w celce kapilarnej i poddanej elektroforezie. Zmiana częstotliwości jest mierzona poprzez mieszanie – optyczne lub interferometryczne. Efekt uzyskuje się poprzez zastosowanie dwóch koherentnych wiązek laserowych pochodzących z jednego źródła, które mają „do pokonania” podobny dystans. I tak wiązka pierwsza (tzw. wiązka rozproszona) przechodzi przez podaną próbkę i ulega rozproszeniu. Druga (tzw. wiązka odniesienia) przebiega obok próbki i stanowi wiarygodny punkty odniesienia. Poprzez połączenie obu wiązek uzyskuje się zmianę intensywności światła. Pulsujące światło pada na detektor, jednocześnie będąc porównywane z pulsacjami generowanymi sztucznie.

Pomiar potencjału DzetaMetoda II: Pomiar potencjału Dzeta za pomocą elektroforetycznego rozpraszania światła

Drugą powszechnie stosowaną metodą jest elektroforetyczne rozpraszanie światła. Do cieczy, w której zawieszone są naładowane cząsteczki, przykładane jest pole elektryczne. Pod jego wpływem cząsteczki zaczynają się poruszać (zgodnie z zasadami przyciągania). Potencjał Dzeta wyliczany jest na podstawie równania Henry’ego.

Przykład analizatora potencjału zeta z oferty firmy PIK INSTRUMENTS:

Wallis

Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie Cookies. wiecej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close