Pomiar potencjału Zeta

Pomiar potencjału ZetaCzym jest potencjał Zeta?

Potencjał występujący na powierzchni ciała stałego zanurzonego w roztworze elektrolitu nazwano potencjałem Zeta. Zjawisko to powstaje na skutek oddziaływania elektrostatycznego między cząsteczkami, które zmieniają swoje położenie względem siebie. W zależności od sposobu generowania ruchu wyróżnia się cztery typy zjawisk elektrokinetycznych: potencjał przepływowy, elektroosmozę, elektroforezę oraz potencjał sedymentacyjny (efekt Dorna). Na wartość potencjału Zeta wpływ ma pH roztworu. Dla każdego układu można wyznaczyć punt izoelektryczny, czyli taką wartość pH, przy której potencjał elektrokinetyczny jest równy zeru. Pomocny w jego odnalezieniu jest pomiar potecjału Zeta. Pomiar potencjału zeta może być wykorzystany do oceny stabilności dyspersji. Powszechnie wykorzystywaną metodą pomiaru wartości potencjału Zeta jest laserowy efekt Dopplera podczas elektroforezy (ang. laser Doppler electrophoresis, LDE).

Pomiar potencjału Zeta za pomocą laserowego efektu Dopplera podczas elektroforezy

Pomiar potencjału ZetaLaserowy efekt Dopplera podczas elektroforezy polega na przepuszczeniu wiązki lasera przez próbkę umieszczoną w celce kapilarnej i poddanej elektroforezie. Zmiana częstotliwości może być mierzona poprzez mieszanie optyczne lub interferometryczne. Uzyskuje się to dzięki zastosowaniu dwóch koherentnych wiązek laserowych pochodzących z jednego źródła i przebywających podobny dystans. Pierwsza, tzw. wiązka rozproszona, przechodzi przez badaną próbkę i ulega rozproszeniu. Druga przebiega obok próbki i jest nazywana wiązką odniesienia. Zmiany intensywności uzyskuje się poprzez połączenie obu wiązek. Pulsujące światło pada na detektor i porównywane jest z pulsacjami generowanymi sztucznie.

Przykład analizatora potencjału zeta z oferty firmy PIK INSTRUMENTS:

Wallis

Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie Cookies. wiecej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close