Pomiary nanocząstek


Pomiary nanocząstekWłaściwości nanocząstek

Cząstki o rozmiarach rzędu nanometrów różnią się właściwościami fizykochemicznymi od odpowiadających im materiałów o większych rozmiarach. Wpływ na to mają efekty rozmiarowe (dzięki zmniejszaniu wielkości cząstek wzrasta stosunek powierzchni do objętości) oraz powierzchniowe wynikające z ulokowania dużej części atomów na powierzchni, gdzie otoczenie tych atomów jest zupełnie inne od tych ulokowanych wewnątrz cząstki.

Zastosowanie nanocząstek

Nanocząstki znajdują szerokie zastosowanie w biologii, kosmetologii, stomatologii, medycynie i ochronie środowiska. Jednym z przykładów zastosowania nanocząstek jest precyzyjne dawkowanie leków, np. w terapii chorób nowotworowych. Nanocząstki są składnikiem specjalistycznych farb. Efektem zastosowania nanotechnologii są również innowacyjne kosmetyki czy produkty spożywcze.

Pomiary nanocząstek

W celu lepszego poznania i opisania właściwości nanocząstek wykorzystuje się wiele technik analitycznych. Jedną z kluczowych cech jest wielkość nanocząstek. W celu jej określenia stosować można zarówno niemagnetyczne i Pomiar średniej wielkości cząstek, Pomiary nanocząstekmagnetyczne metody.

Do niemagnetycznych metod wyznaczania rozmiarów nanocząstek zalicza się:

  • dyfraktometrię rentgenowską (ang. X-ray diffraction, XRD),
  • transmisyjną mikroskopię elektronową (ang. transmission electron microscopy, TEM) oraz wysokorozdzielczą transmisyjną mikroskopię elektronową (ang. high resolution TEM, HRTEM),
  • skaningową mikroskopię elektronową (ang. scanning electron microscopy, SEM),
  • mikroskopię sił atomowych (ang. atomic force microscopy, AFM),
  • dynamiczne rozpraszanie światła (ang. dynamic light scattering, DLS),
  • izotermę BET (ang. Brunauer, Emmett, Teller),

Magnetyczne metody wyznaczania rozmiarów nanocząstek wykorzystują:

  • wartość temperatury blokowania TB,
  • funkcję namagnesowania M(H),
  • widma FMR (ang. ferromagnetic resonance).

Przykład analizatora potencjału zeta z oferty firmy PIK INSTRUMENTS:

Vasco

Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie Cookies. wiecej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close