Potencjał Dzeta

Miernik potencjału DzetaPotencjał Dzeta – charakterystyka

Potencjał Dzeta – potencjał na powierzchni ciała stałego, powstający w wyniku zetknięcia z roztworem elektrolitu. Potencjał Dzeta powstaje na styku ciał, czyli w miejscu „spotkania” jonów fazy stałej z jonami fazy płynnej. „Dzeta” jest tak naprawdę miarą oddziaływania elektrostatycznego między cząstkami, które są zdolne do przemieszczania się względem siebie. Wartość potencjału Dzeta ciała jest zależna od pH roztworu, w którym jest zanurzone.

Wyróżniamy 4 rodzaje zjawisk elektrokinetycznych (w zależności od sposobu generowania ruchu):

  • elektroosmoza,
  • elektroforeza,
  • potencjał przepływowy,
  • potencjał sedymentacyjny (efekt Dorna).

Potencjał Dzeta – cechy

Bezpośredni wpływ na potencjał dzeta mają cechy zarówno powierzchni cząstki, jak i powierzchni medium.  Wartość  potencjału dzeta zależy od pH – dzięki temu może on być modyfikowany poprzez zmianę stężenia jonów wodorowych. Dla różnych układów można przypisać wartość pH, dzięki której potencjał elektrokinetyczny jest równy zero – nazywamy to punktem izoelektrycznym. Potencjał Dzeta jest wykorzystany m.in. do oceny stabilności zjawiska dyspersji.

Analizator potencjału DzetaPotencjał Dzeta – metody pomiaru

Powszechnie stosowane są głównie dwie metody pomiaru potencjału dzeta:

  • laserowy efekt Dopplera podczas elektroforezy (ang. laser Doppler electrophoresis, LDE) – polega na przepuszczeniu wiązki lasera przez próbkę umieszczoną w tzw. celce kapilarnej poddanej procesowi elektroforezy,
  • elektroforetyczne rozpraszanie światła (ang. electrophoretic light scattering, ELS) – do cieczy, w której zawieszone są naładowane cząsteczki, przykładane jest pole elektryczne. Pod jego wpływem cząsteczki – zgodnie z zasadami przyciągania – zaczynają się poruszać.

Przykład analizatora potencjału zeta z oferty firmy PIK INSTRUMENTS:

Wallis

Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie Cookies. wiecej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close