Powierzchnia cząstek

Powierzchnia cząstek

Powierzchnia cząstek zarówno w skali mikro jak i nano jest istotnym parametrem z punktu widzenia aplikacyjnego badanych cząstek. Powierzchnia cząstek determinuje właściwości powierzchniowe materiału które są ściśle związane z reaktywnością: adsorbcją fizyczną lub chemisorpcją. W większości cząstki posiadają nieregularną morfologię w postaci płatków, igieł, kryształów, natomiast rzadko występują w postaci form sferycznych. Ze względu na różną morfologię cząstek oraz ich budowę pojęcie powierzchni nie jest proste do określenia. Obecnie istnieje wiele metod wyznaczania powierzchni cząstek są to m.in. metoda BET, oraz metoda wyznaczania powierzchni zwilżonej bazująca na technice NMR. Metoda BET jest metodą adsorbcyjną polegającą na wyznaczeniu izotermy adsorpcji azotu i wyliczeniu pojemności monowarstwy za pomocą odpowiedniego równania izotermy adsorpcji. Aby dokonać pomiarów metodą BET niezbędne jest odpowiednie przygotowanie suchego proszku wraz z odgazowaniem badanego materiału. Pomiar BET znajduje zastosowanie w pomiarze cząstek zarówno w skali mikro jak i makro lecz długość czasu przygotowania próbki i wykonania pomiaru stanowi poważne ograniczenie dla badaczy. Alternatywną metodą badania powierzchni jest pomiar powierzchni zwilżonej bazujący na magnetycznym rezonansie jądrowym NMR. Jedynym dostępnym na rynku urządzeniem umożliwiającym zbadanie tej wielkości jest urządzenie Acorn Area firmy Xigo nanotools pozwalające na zmierzenie powierzchni cząstek nawet w bardzo skoncentrowanych roztworach w czasie zaledwie kilku minut.

Badanie powierzchni zwilżonej – zasada działania

Badanie powierzchni zwilżonej można wykonać wykorzystując zjawisko magnetycznego rezonansu jądrowego NMR. Pomiar polega na wyznaczeniu specyficznych czasów relaksacji cząstek roztworu będących w zawieszeniu i na powierzchni cząstki. Odkryto iż specyficzne czasy relaksacji różnią się dla cząstek roztworu będących swobodnie zawieszonych w roztworze od cząstek będących w kontakcie z cząstką. Na podstawie pomiaru tych wielkości możliwe jest określenie wielkości powierzchni zwilżonej cząstek która determinuje m.in. aktywność biologiczną leków, smak produktów spożywczych, naturę chemiczną powierzchni, reaktywność powierzchni.

Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie Cookies. wiecej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close