Powierzchnia zwilżona cząstek

Powierzchnia zwilżona cząstek

Powierzchnia zwilżona cząstek jest wielkością mierzoną wyłącznie w przypadku gdy cząstki badane znajdują się w roztworze. Istotą badania jest pomiar czasów relaksacji cząstek rozpuszczalnika będącego przy powierzchni cząstki oraz cząstek rozpuszczalnika będących swobodnie zawieszonych w roztworze. Zauważono, iż wartości czasów relaksacji dla cząstek rozpuszczalnika, które przylegają do cząstek, są o wiele krótsze od czasów relaksacji cząstek rozpuszczalnika swobodnie zawieszonych w roztworze.

Technika magnetycznego rezonansu jądrowego jako podstawa wyznaczania powierzchni zwilżonej cząstek

Dzięki zastosowaniu magnetycznego rezonansu jądrowego możliwe jest określenie czasów relaksacji cząstek roztworu będących na powierzchni cząstki badanej oraz cząstek roztworu zawieszonych w
roztworze. Pojawienie się zjawiska rezonansu jest możliwe dzięki obecności spinu w jądrze atomu. Podczas pomiaru próbkę umieszcza się w zewnętrznym polu magnetycznym B0 początkowo protony o niezorientowanym kierunkowo spinie ustawiają się równolegle bądź antyrównolegle do linii rozchodzenia się pola magnetycznego. Podczas pomiaru próbkę umieszcza się w zewnętrznym polu magnetycznym B0. Początkowo protony o niezorientowanym kierunkowo spinie ustawiają się równolegle bądź antyrównolegle do linii rozchodzenia się pola magnetycznego. Podczas przyłożenia pola magnetycznego B0 dochodzi do impulsu częstotliwościowego z zakresu fal radiowych, który indukuje pole magnetyczne B1. Pole magnetyczne B1 powoduje zmianę orientacji położenia spinu o 90° oraz precesję w płaszczyźnie xy. Czasy relaksacji wynikają z powrotu elektronu do równowagi termodynamicznej. Wyróżnia się dwa czasy relaksacji :

• T1 – czas potrzebny aby magnetyzacja podłużna wróciła do wartości wyjściowej lub czas relaksacji podłużnej
• T2 – czas niezbędny do zaniku magnetyzacji poprzecznej lub czas relaksacji poprzecznej

Podczas pomiaru powierzchni zwilżonej cząstek aparatem Acorn Area możliwy jest dobór pomiaru odpowiedniego czasu relaksacji w zależności od rodzaju próbki. Pomiar czasu relaksacji T1 daje lepsze wyniki w przypadku gdy mamy do dyspozycji próbki o dużym zakresie stężeń, pomiar tej wartości dedykowany jest dla roztworów skoncentrowanych. Pomiar czasu T2 zalecany jest dla próbek, które mają tendencję do szybkiej sedymentacji oraz są bardziej rozcieńczone.

Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie Cookies. wiecej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close