Relaksometria NMR

Relaksometria NMR

Relaksometria opiera się na wykorzystaniu zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego, który związany jest z własnościami magnetycznymi protonów w jądrze atomu. Podczas zjawiska rezonansu dochodzi do wzbudzenia protonów w jądrze przez co zmienia się ich orientacja względem linii pola magnetycznego. Po zaniku pola magnetycznego protony powracają do równowagi termodynamicznej. Czas pomiędzy zanikiem pola magnetycznego a powrotem protonów do stanu równowagi termodynamicznej zwany jest czasem relaksacji T. Wyróżniamy dwa czasy relaksacji T1 oraz T2. Czas relaksacji T1 to czas potrzebny aby magnetyzacja podłużna powróciła do wartości wyjściowej, określany również jako czas relaksacji podłużnej lub relaksacja spin – sieć. Czas relaksacji T2 to czas potrzebny do zaniku magnetyzacji poprzecznej, określany również jako czas relaksacji poprzecznej lub relaksacja spin – spin.

Relaksometria zastosowania:

Technika relaksometrii ma szerokie zastosowania w badaniach dynamiki wewnętrznej na poziomie molekularnym jak i poziomie nanometrycznym. Jednym z przykładów zastosowania relaksometrii jest badanie powierzchni zwilżonej cząstek za pomocą aparatu Acorn AREA. Istota pomiaru opiera się na pomiarze różnicy w czasie relaksacji cząstek rozpuszczalnika na powierzchni cząstek badanych, a wolnych cząstek rozpuszczalnika. Poprzez pomiar różnic czasu relaksacji możliwa do obliczenia jest wartość powierzchni zwilżonej badanych cząstek. Istotnym elementem tej techniki jest również możliwość wyznaczania porowatości materiału mierząc różnice czasu relaksacji między cząstkami rozpuszczalnika będącego w porach, a cząstkami będącymi przy powierzchni cząstki. Tego typu pomiary pozwalają określić własności powierzchni wytwarzanych cząstek które przekładają się bezpośrednio na parametry produktu końcowego.

Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie Cookies. wiecej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close