Rozkład wielkości nanocząstek

Rozkłady wielkości nanocząstekCharakterystyka nanocząstek

Nanocząstkami nazywamy fizyczne i biologiczne struktury, których co najmniej jeden wymiar jest mniejszy niż 100 nm. Ich wielkość ma istotny wpływ na takie własności jak powierzchnia właściwa, reaktywność chemiczna, właściwości optyczne, elektryczne i magnetyczne. Rozdrobnienie materii wpływa na zwiększenie dostępności substancji bioaktywnych. Nanocząsteczki uzyskuje się metodami rozdrabniania lub agregowania innych struktur.

Rozkład wielkości nanocząstek

Głównymi parametrami charakteryzującymi próbkę są skład chemiczny, skład fazowy i rozkład wielkości cząstek. Rozkład wielkości nanocząstek jest to zależność pomiędzy wielkością cząstek a ich ilościową reprezentacją wyrażoną w częściach całkowitej masy lub całkowitej liczby cząstek. Rozkład wielkości cząstek przedstawić można za pomocą wykresu w skali liniowej lub logarytmicznej, krzywej częstości oraz histogramu.

Analizator wielkości Nanocząstek Vasco, Rozkłady wielkości nanocząstekTechnika pomiaru rozkładu wielkości cząstek

Do analizy rozkładu wielkości nanocząstek wykorzystuje się analizę sitową, analizę sedymentacyjną oraz bezpośrednie obserwacje przy użyciu mikroskopu optycznego, skaningowego mikroskopu elektronowego (ang. scanning electron microscope) oraz transmisyjnego mikroskopu elektronowego (ang. transmission electron microscope). Stosuje się również techniki, w których wykorzystywane jest zjawisko oddziaływania światła z nanocząstką.  Jedną z nich jest metoda dynamicznego rozpraszania światła (ang. Dynamic Light Scattering). Polega na pomiarze fluktuacji intensywności światła laserowego rozproszonego na cząstkach. Cząstki te są w ciągłym ruchu (tzw. ruchy Browna), a ich  szybkość jest odwrotnie proporcjonalna do średnicy cząstek. Analizy przeprowadza się również wykorzystując metodę dyfrakcji laserowej (ang. Laser diffraction). Polega ona na pomiarze kąta ugięcia światła lasera na cząstkach, które pełnią funkcję siatki dyfrakcyjnej. Kąt ugięcia promienia oraz intensywność ugiętego światła świadczą o wielkości cząstki.

Przykład analizatora potencjału zeta z oferty firmy PIK INSTRUMENTS:

Vasco

Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie Cookies. wiecej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close